Aviso Legal

En cumprimento coa Lei de Servizos da Sociedade da Información e do comercio Electrónico (LSSI), infórmote dos meus datos identificativos e de contacto, como persoa responsábel desta web:

Maria Frá Bagaria
NIF: 33348943R
Oxén 28, 32140 Vilamarin (Ourense) – Galiza
Tel. (+34) 687 913 857
E-mail: devagar@devagar.eu

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os de arriba son tamén os meus datos de contacto como responsábel de tratamento de datos de carácter persoal. Por favor, lé a seguinte información para entender como tratarei os datos persoais que me proporcionas ao porte en contacto comigo (como por exemplo o teu nome, o teu enderezo de e-mail ou o teu número de teléfono):

Responsábel: Maria Frá Bagaria
Finalidade: Xestión e resposta das consultas realizadas
Lexitimación: Interese lexítimo da responsábel
Destinatarios: Os teus datos persoais non serán cedidos a terceiros
Dereitos: Podes exercer ante min os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade, escribindo un e-mail a devagar@devagar.eu. Se consideras que os teus dereitos no que respecta á protección de datos foron vulnerados, podes presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD)